Hiteles kínai nyelvoktatás, kínai nyelvtanfolyamok mindenkinek - ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., I.16.    Tel: (36)-(1)-411-6597
Ügyintézés: H-CS: 10.30-18.30; P: 10.30-16.00
                           ELTE Confucius Institute    youttube.com    Kínai enciklopédia

ELTE Konfuciusz Intézet - 罗兰大学孔子学院

Az ELTE Konfuciusz Intézet Kína hivatalos nemzeti kulturális intézete Magyarországon.
Célunk, hogy a kínai nyelvet és a kínai kultúrát a lehető legtöbbek számára elérhetővé tegyük.

Intézetünk, amely egy több mint háromszáz tagból álló világméretű hálózat része, kínai nyelvtanfolyamokkal,
kínai kulturális programokkal, tudományos rendezvényekkel
várja a Kína iránt érdeklődőket.

Központunk Budapest szívében található, de ma már az ország csaknem minden régiójában tanítunk kínait.

Az ELTE Konfuciusz Intézetet 2007-ben beválasztották a világ legjobb Konfuciusz Intézetei közé, s azóta is azon dolgozunk, hogy rajtunk keresztül mindenki megismerhesse a 21. század nagyhatalmát, Kínát.

ELTE Konfuciusz Intézet Imagefilm

Köszönjük diákjaink és oktatóink közreműködését!


A Konfuciusz Intézetek története

A Konfuciusz Intézetek csak rövid múltra tekintenek vissza: az első kísérleti intézményt 2004 júniusában hozták létre az üzbegisztáni Taskentben, majd az első hivatalos Konfuciusz Intézetet 2004. november 21-én avatták fel Szöulban. A kínai kormány a Konfuciusz Intézetek hálózatának kiépítését központi kérdésként kezeli, így az elmúlt két évben – jelentős kínai anyagi és politikai támogatással – sorra jöttek létre világszerte a Konfuciusz Intézetek. 2006. szeptemberében – amikor az EKI megalapítása folyt – 106 Konfuciusz Intézet működött a világ 46 országában.

Jelenleg 400 Konfuciusz Intézet működik a világ 100 országában, 2020-ban már közel 500 nagyvárosban lesz ilyen intézmény. A Konfuciusz Tantermek – kisebb fiókintézmények – száma 2015-re 1000-re növekszik, s a regisztrált tanulók száma eléri az 1,5 milliót. A Hanban mindeddig tízezer nyelvtanárt és önkéntest küldött a világ különböző részeibe a Konfuciusz Intézetekbe.


2006. december 7. – az EKI ünnepélyes megnyitása

„A kínai és magyar nép barátsága hosszú múltra tekint vissza. Az utóbbi években a politika, gazdaság, kultúra, oktatás, tudomány és technika területén egyre szorosabbá váltak a kapcsolatok, s fokozódott az együttműködés. A kulturális és oktatási kapcsolatok különösen gyorsan fejlődtek, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy mélyüljön a népeink közötti barátság és megértés.”

„A Kínai Idegen Nyelvi Tanács minden erejével támogatja az ELTE Konfuciusz Intézet felállítását, s bízik benne, hogy a kínai és a magyar fél közös munkájára és fokozott együttműködésére alapozva az Intézet híddá és összekötő kapoccsá válik a kínai-magyar oktatási és kulturális kapcsolatok területén, s hozzájárul az országaink közötti barátság még szorosabbá válásához.”
Xu Lin, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) igazgatója üdvözlő leveléből.

Célunk

Az ELTE Konfuciusz Intézet Kína hivatalos nemzeti intézménye Magyarországon, amely 2006 decemberében alakult meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem együttműködésével, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (népszerű nevén Hanban) támogatásával.
Az intézet célja, hogy nyelvtanfolyamok, kulturális és tudományos programok szervezésével, könyvek, tananyagok kiadásával, tanácsadással népszerűsítse a kínai nyelvet és kultúrát, s hozzájáruljon a magyar-kínai kapcsolatok fejlődéséhez.

Tevékenységünk

• Mindenki számára meghirdetett térítéses (kedvezményes tandíj) kínai nyelvtanfolyamokat tartunk alap-, közép- és felsőfokon, illetve speciális nyelvi képzések (pl. üzleti, gazdasági nyelv) formájában. Kihelyezett tanfolyamokat tartunk intézetek, cégek számára

• Felsőoktatási intézmények hallgatói számára térítésmentes kínai nyelvoktatást nyújtunk. Megvalósult az ELTE-n, 2009-ben ezt a tevékenységünket országos szinten más felsőoktatási intézményekben kihelyezett kurzusok tartásával kezdeményezzük.

• Középoktatási intézmények diákjai számára térítésmentes kínai nyelvoktatást nyújtunk szakköri foglalkozás formájában,
Kínai nyelvvizsgákat szervezünk [Szintfelmérő Vizsga (HSK) és ifjúsági (YCT)]

• Kínai nyelvből hazai nyelvvizsgákat szervezünk (ITK Origo)

• Továbbképzést biztosítunk általános és középiskolai tanárok számára, a közoktatási tananyagokban Kelet-Ázsiával kapcsolatos ismereteik bővítésére.

• Nyilvános előadássorozatok a hagyományos kínai kultúra témakörében („Kína népei és tájai”), és a modern kínai társadalom aktuális kérdéseiről (Modern Kína-kutatási Központ kurzusai).

• Kína témájú kulturális rendezvényeket tartunk. (gálaműsorok, kiállítások, hangversenyek, filmvetítések)

• Tananyagfejlesztés középiskolák és felsőoktatási intézmények számára, kínai nyelvi tananyagok kidolgozása és kiadása.

• Könyvtárunkat folyamatosan gazdagítjuk és a nagyközönség számára bocsátjuk.

• Tanácsokkal segítjük a hozzánk fordulókat ösztöndíjügyekben, gazdasági és kulturális együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

ELTE Konfuciusz Intézet Igazgatótanácsa

Az Igazgatótanács a két partneregyetem (ELTE és BFSU) vezetőiből áll, elnöke az ELTE rektora, 3 magyar (ELTE BTK dékánja, az EKI igazgatója és egy választott személy) és 3 kínai (a BFSU rektora, dékánja és az EKI igazgatóhelyettese) tagja van. A testület alkalomszerűen (általában évente) ülésezik, első ülését 2007. december 10-én tartotta Pekingben. Az Igazgatótanács az Intézet tevékenységét értékeli, illetve programja kialakítását véleményezi, az Intézet működéről az ELTE képviseletében az EKI igazgatója, a BFSU képviseletében pedig az EKI igazgatóhelyettese gondoskodik.

Konfuciusz Intézetek Konferenciája

A Hanban alkalomszerűen (többnyire évente) valamennyi Konfuciusz Intézet képviselői számára többnapos tanácskozást szervez, mely az ünnepélyes megnyitó ülésszaka után az intézetek szakmai működésének elveit és összehangolt programjait tűzi napirendre. Az EKI 2007-ben és 2008-ban is részt vett a Pekingben megrendezett konferencián.

Az EKI infrastrukturális háttere

Infrastrukturális háttér az Intézet alakulásakor (2006. december)

• az EKI berendezésének, infrastruktúrájának kialakításához, a megnyitással kapcsolatos költségekhez és a tevékenység megkezdéséhez a kínai állam 100 ezer USA dollárral, a magyar Oktatási és Művelési Minisztérium 5 millió forinttal járult hozzá, ez utóbbi összeg egy részét az EKI tárgyi eszközök (bútorok, számítógépek) formában kapta meg.

• Az ELTE három helységet, köztük egy könyvtártermet biztosított az EKI számára az ELTE BTK Múzeum krt. 4/F épületében és egy adminisztrátori állást finanszíroz.

• A kínai fél (Hanban) az EKI indulását 3000 kötetnyi könyv és egyéb formátumú tananyag adományozásával segítette. A több ezres könyvtár katalogizálása megtörtént, weblapunkról katalógusa lehívható.

• Az EKI a nyelvtanfolyamokat (tandíjas) és az egyetemi kurzusokat (tandíjmentes) saját költségvetéséből fedezi, a kínai fél (Hanban) pedig képzett anyanyelvi tanárokat küld, akik az igazgatóhelyettes vezetésével végzik munkájukat.
Wireless számítógépes rendszert építettünk ki, honlap és levelezőlista készült.


Az EKI infrastrukturális és gazdasági háttere jelenleg (2009. szeptemberétől)

• A kínai fél (Hanban) az EKI működését projekt alapú finanszírozás keretében támogatja. Az EKI minden évben költségvetés-tervezetet nyújt be a kínai félhez, részletezve a következő évre tervezett projekteket; a kínai fél dönt a tervezet egészének vagy egy részének támogatásáról.

• 2009 őszétől az EKI folyamatos szervezéssel országos szinten megkezdi regionális központok kialakítását, elsőként Kecskeméten.

• 2009 őszétől az EKI európai informatikai központot létesít (www.confucius-institute.eu), hogy a térség intézeteinek a munkáját informatikai, módszertani szempontok alapján koordinálja, nemzetközi konferenciákat és munkaértekezleteket tartson.

• A fenti munkák ellátásához az EKI felújítja infrastruktúráját (új honlap, új hálózati központ létesítése) és magyar nyelvű tankönyvsorozatot indít.